Úpravy CP prímestských liniek s platnosťou od 07.1.2017

203415
Spoj č. 62 – skrátený; zač. zast. Zavar, PSA (-5km v sobotu)

Spoj č. 64 – nový spoj; znam.: “6,33” Trnava, AS 05:05 hod – 05:30 hod Zavar, otoč (cez PSA); (+12km v sobotu)
Spoj č. 63 - nový spoj; znam.: “6,33” Zavar, otoč 05:30 hod – 05:40 hod Zavar, PSA; (+5km v sobotu)
Spoj č. 11 – úprava čas. údajov od zast. Zavar, obec po Trnava, AS; + 2min jazd. doby;
Spoj č. 21 - nový spoj; znam.: “6,14” Hlohovec, AS 04:40 hod – 05:30 hod Zavar, PSA; (+28km v sobotu)
Spoj č. 26 - nový spoj; znam.: “6,14” Zavar, PSA 06:20 hod – 07:05 hod Hlohovec, AS; (+28km v sobotu)
Spoj č. 22 – posun spoju z 18:35 hod na 19:00 hod; + zapracovaný čas. údaj cez Zavar, PSA; (+ 1km v sobotu)
Spoj č. 69 - nový spoj; znam.: “+”  Zavar, otoč 19:10 hod – 19:35 hod Trnava, AS (cez PSA) (+12km v nedeľu)
Spoj č. 66 - nový spoj; znam.: “+” Trnava, AS 18:45 hod – 19:10 hod Zavar, otoč (cez PSA); (+12km v nedeľu)
Spoj č. 29 – rozdelený na 2 spoje:
    a)     Spoj č. 29 - zmena znam.z “6,+,19” na “6,19”; trasa a čas. údaje bez zmeny
    b)     Spoj č. 27 – znam.: “+” kópia sp.č.29 ale posun spoju z 19:45 hod na 20:00 hod
Spoj č. 3 – zapracovaný čas. údaj na zast. Zavar, PSA; zrušené čas. údaje na zast. Trnava,Zavarská rozvodňa a Trnava, dvor Prílohy; +2 min jazd. doby
Spoj č. 117 – nový spoj; znam.: “+” Hlohovec, AS 18:30 hod – 19:20 hod Zavar, PSA; (+28km v nedeľu)
Spoj č. 116 - nový spoj; znam.: “+”Zavar, PSA 19:30 hod – 20:15 hod Hlohovec, AS; (+28km v nedeľu)

207408
Spoj č. 47 - rozdelený na 2 spoje:

   a)     Spoj č. 47 – zmena znam.z “6,+,33” na “6,33”; trasa a čas. údaje bez zmeny
   b)     Spoj č. 49 – “nový” - znam.: “+”; kópia spoju č. 47, ale posun z 18:45 hod na 18:25 hod a zapracované čas. údaje na zast. Zavar, PSA; (+1km v nedeľu)
Spoj č. 48 - rozdelený na 2 spoje:
   a)     Spoj č. 48 – zmena znam.z “6,+,34” na “6,34”; trasa a čas. údaje bez zmeny
   b)     Spoj č. 46 – “nový” - znam.: “+”; kópia spoju č. 48, ale posun z 19:25 hod na 19:00 hod a zapracované čas. údaje na zast. Zavar, PSA; (+1km v nedeľu)

207421
Spoj č. 20 – rozdelený na 2 spoje:

   a)     Spoj č. 20 – zmena znam.z “X,6,19” na “X”; trasa a čas. údaje bez zmeny
   b)     Spoj č. 24 – “nový” - znam.: “6,19”; zapracované čas. údaje na zast. Trnava, Zelený kríček a Trnava, vodáreň; +5 min jazd. doby
Spoj č. 26 – nový spoj; znam.: “+” Senica, AS 18:25 hod – 19:25 hod Zavar, PSA; (+50km v nedeľu)
Spoj č. 25 – nový spoj; znam.: “+”Zavar, PSA 19:35 hod – 20:40 hod Senica, AS; (+50km v nedeľu)

predaj knižných cestovných poriadkov

Zoznam predajných stánkov T Press  na predaj knižných cestovných poriadkov
  • MHD Trnava vypredané
  • prímestského regionálneho cestovného poriadku pre okresy Trnava, Piešťany, Senica, Hlohovec:
 
TRNAVA
- stánok v OC MAX, F.Urbánka 11, Trnava
- stánok v budove Slovenskej pošty, Dohnányho 17, Trnava
- stánok, Zelený kríčok 6, Trnava

PIEŠŤANY
- stánok, A.Hlinku 60, Piešťany, OD Kocka

SENICA
            -Budova ARRIVA  na AS Senica

HLOHOVEC
- stánok, ul. SNP 17, Hlohovec
 
 
Cestovný poriadok regionálny: 2,9 €
Cestovný poriadok  MHD Trnava: 1,3 €
 
 

Nové cestovné poriadky s platnosťou od 11.12.2016 na webu

Nové cestovné poriadky s platnosťou od 11.12.2016 :
- medzinárodné linky
- diaľkové linky
- prímestské linky
- MHD Trnava
- MHD Piešťany
- MHD Hlohovec
- MHD Senica
- zmluvná doprava

Popis zmien na prímestských linkách je tu.

 

MIMORIADNA ZMENA NA LINKÁCH MHD TRNAVA Č. 6, 15 A 22 OD 14. 11. 2016

Od 14.11.2016 (pondelok) budú na linkách č. 6, 15 a 22  Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave vykonané nasledujúce mimoriadne zmeny:

Linka č. 6:
- spoje č. 11 (pôvodný odchod Sibírska 6.40 hod.) a 16 (pôvodný odchod Prednádražie, G. Dusíka 7.00 hod.) posunuté o 3 minúty skôr (spoj č. 11 nový odchod Sibírska 6.37 hod. a spoj č. 16 nový odchod Prednádražie, G. Dusíka 6.57 hod.)
- spoje č. 15 (pôvodný odchod Sibírska 7.20 hod.) a 20 (pôvodný odchod Prednádražie, G. Dusíka 7.40 hod.) posunuté o 5 minúty neskôr (spoj č. 15 nový odchod Sibírska 7.25 hod. a spoj č. 20 nový odchod Prednádražie, G. Dusíka 7.45 hod.)
- spoje č. 17 (pôvodný odchod Sibírska 7.45 hod.) a 22 (pôvodný odchod Prednádražie, G. Dusíka 8.05 hod.) zrušené
- spoje č. 21 (pôvodný odchod Sibírska 8.10 hod.) a 26 (pôvodný odchod Prednádražie, G. Dusíka 8.30 hod.) posunuté o 10 minút skôr (spoj č. 21 nový odchod Sibírska 8.00 hod. a spoj č. 26 nový odchod Prednádražie, G. Dusíka 8.20 hod.)

- spoje č. 41 (pôvodný odchod Sibírska 14.00 hod.) a 46 (pôvodný odchod Prednádražie, G. Dusíka 14.20 hod.) zrušené
- zavedené nové spoje č. 17 (odchod Sibírska 11.06 hod.), č. 41 (odchod Sibírska 12.06 hod.), č. 22 (odchod Prednádražie, G. Dusíka 11.25 hod.) a č. 46 (odchod Prednádražie, G. Dusíka 12.25 hod.)

Linka č. 15
zrušené spoje č. 25 a 26 (odchod z Vozovky 17.35 hod., z Botanickej, Jednota 17.51 hod.), zavedené nové spoje č. 25 a 26 (odchod z Vozovky 9.10 hod., z Botanickej Jednota 9.26) v pracovné dni

Linka č. 22
spoj č. 2 s pôvodným odchodom z Vozovky 13.30 hod. bude posunutý o 15 minút neskôr na odchod z Vozovky 13.45 hod.

Nové cestovné poriadky liniek č. 6, 15 a 22 platné od 14. 11. 2016 sú tu.

 

Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy
zostávajú nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.