Zmeny CP linky 203413 s platnosťou od 27.2.2017

Od 27.2.2017 sa mení CP linky 203413:
- Spoj č. 15 – predĺžený po zast. Nitra, AS; príchod na koneč.zast. Nitra, AS 15:00 hod (+22km)
- Spoj č. 22 – predĺžený spoj zo zast. Nitra, AS; odchod zo zač. zast. Nitra, AS 15:05 hod; zrušené zachádzanie do obce Rumanová; príchod na koneč. zast. Hlohovec, AS 15:50 hod; (+12 km)

Zmeny CP s platnosťou od 13.02.2017

203403
Spoj č. 26 – oprava čas. údajov na zast. Piešťany, Mlyny a Piešťany, ObÚ Juh

203408
Spoj č. 16, 22 - zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Mladý háj

203413
Spoj č. 13 – zrušený čas. údaj na zast. Hlohovec, Kaufland a zapracovaný čas. údaj 12:11 hod na zast. Hlohovec, Farmapavilón a 12:32 hod na zast. Lehota, Krvavé Šenky

Spoj č. 37, 17 - zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Farmapavilón

Spoj č. 20 - zapracovaný čas. údaj 13:57 hod na zast. Lehota, Krvavé Šenky

203415
Spoj č. 72 – rozdelený na 2 spoje:
a)     Spoj č. 72 – znam.: “ X,10”; trasa a čas. údaje bez zmeny; úprava pozn.nad spojom “pokračuje….”
b)    Spoj č. 74 – znam.: “X,68” ; trasa a čas. údaje bez zmeny; bez pozn. nad spojom pokračuje…

204412
Spoj č. 5 – oprava čas. údaju na zast. Hlohovec, AS = odchod 06:20 hod

204416
Spoj č. 3 – oprava čas. údajov na zast. Dolný Lopašov a Chtelnica, nám.; -5 min jazd. doby

204424
Spoj č. 14 – úprava pozn. nad spojom = zrušený prípoj na 39/406412

205401
Spoj č. 25, 28 – zmena znamienka z “7,20” na “7,57”

205417
Spoj č. 9, 12 – zmena znamienka z “7” na “7,58”

205418
Spoj č. 25, 26 – zmena znamienka z “7” na “7,58”

205424
Spoj č. 5, 6 – zmena znamienka z “7” na “7,58”

205425
Spoj č. 5, 4 – zmena znamienka z “7,20” na “7,57”

Spoj č. 10 – oprava čas. údajov na zast. Zavar, obec a Zavar, Logistický park

207419
Spoj č. 17 – rozdelený na 2 spoje:
a)    Spoj č. 17 – znam.: “ X,10”; trasa a čas. údaje bez zmeny; úprava pozn.nad spojom “pokračuje….”
b)    Spoj č. 19 – znam.: “X,68” ; trasa a čas. údaje bez zmeny; bez pozn. nad spojom pokračuje…

Spoj č. 77, 12 – zapracovaný čas. údaj na zast. Lošonec, horný koniec a Lošonec, cintorín; zrušený čas. údaj na zast. Lošonec, rázc.; + 5 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 75 – posun spoju z 18:25 hod na 18:35; zrušený čas. údaj na zast. Smolenice, Chemolak;
-8 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 52 – úprava čas. údajov po trase; -4 min jazd. doby; zrušený čas. údaj na zast. Smolenice,Chemolak

207421
Spoj č. 23 - zapracovaný čas. údaj 07:06 hod na zast. Trstín, polesie Raková

... cestovné poriadky sú tu

PREDĹŽENIE SPOJOV 35 A 38 LINKY 16 MHD TRNAVA NA NEMEČANKU

Od 1. 2. 2017 (streda) budú spoje č. 35 a 38 na linke č. 16 mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave predĺžené o úsek Š. Moyzesa, Tibenský – Nemečanka (príchod spoja č. 38 na Nemečanku 20.47 hod., odchod spoja č. 35 z Nemečanky 21.15 hod.). Uvedenou zmenou sa umožní predovšetkým odvoz pracovníkov a návštevníkov obchodného centra na Trstínskej ulici, kde sú otváracie hodiny do 21.00. Nový cestovný poriadok linky č. 16 je k dispozícii na odkaze (16).

 

Úpravy CP prímestských liniek s platnosťou od 07.1.2017

203415
Spoj č. 62 – skrátený; zač. zast. Zavar, PSA (-5km v sobotu)

Spoj č. 64 – nový spoj; znam.: “6,33” Trnava, AS 05:05 hod – 05:30 hod Zavar, otoč (cez PSA); (+12km v sobotu)
Spoj č. 63 - nový spoj; znam.: “6,33” Zavar, otoč 05:30 hod – 05:40 hod Zavar, PSA; (+5km v sobotu)
Spoj č. 11 – úprava čas. údajov od zast. Zavar, obec po Trnava, AS; + 2min jazd. doby;
Spoj č. 21 - nový spoj; znam.: “6,14” Hlohovec, AS 04:40 hod – 05:30 hod Zavar, PSA; (+28km v sobotu)
Spoj č. 26 - nový spoj; znam.: “6,14” Zavar, PSA 06:20 hod – 07:05 hod Hlohovec, AS; (+28km v sobotu)
Spoj č. 22 – posun spoju z 18:35 hod na 19:00 hod; + zapracovaný čas. údaj cez Zavar, PSA; (+ 1km v sobotu)
Spoj č. 69 - nový spoj; znam.: “+”  Zavar, otoč 19:10 hod – 19:35 hod Trnava, AS (cez PSA) (+12km v nedeľu)
Spoj č. 66 - nový spoj; znam.: “+” Trnava, AS 18:45 hod – 19:10 hod Zavar, otoč (cez PSA); (+12km v nedeľu)
Spoj č. 29 – rozdelený na 2 spoje:
    a)     Spoj č. 29 - zmena znam.z “6,+,19” na “6,19”; trasa a čas. údaje bez zmeny
    b)     Spoj č. 27 – znam.: “+” kópia sp.č.29 ale posun spoju z 19:45 hod na 20:00 hod
Spoj č. 3 – zapracovaný čas. údaj na zast. Zavar, PSA; zrušené čas. údaje na zast. Trnava,Zavarská rozvodňa a Trnava, dvor Prílohy; +2 min jazd. doby
Spoj č. 117 – nový spoj; znam.: “+” Hlohovec, AS 18:30 hod – 19:20 hod Zavar, PSA; (+28km v nedeľu)
Spoj č. 116 - nový spoj; znam.: “+”Zavar, PSA 19:30 hod – 20:15 hod Hlohovec, AS; (+28km v nedeľu)

207408
Spoj č. 47 - rozdelený na 2 spoje:

   a)     Spoj č. 47 – zmena znam.z “6,+,33” na “6,33”; trasa a čas. údaje bez zmeny
   b)     Spoj č. 49 – “nový” - znam.: “+”; kópia spoju č. 47, ale posun z 18:45 hod na 18:25 hod a zapracované čas. údaje na zast. Zavar, PSA; (+1km v nedeľu)
Spoj č. 48 - rozdelený na 2 spoje:
   a)     Spoj č. 48 – zmena znam.z “6,+,34” na “6,34”; trasa a čas. údaje bez zmeny
   b)     Spoj č. 46 – “nový” - znam.: “+”; kópia spoju č. 48, ale posun z 19:25 hod na 19:00 hod a zapracované čas. údaje na zast. Zavar, PSA; (+1km v nedeľu)

207421
Spoj č. 20 – rozdelený na 2 spoje:

   a)     Spoj č. 20 – zmena znam.z “X,6,19” na “X”; trasa a čas. údaje bez zmeny
   b)     Spoj č. 24 – “nový” - znam.: “6,19”; zapracované čas. údaje na zast. Trnava, Zelený kríček a Trnava, vodáreň; +5 min jazd. doby
Spoj č. 26 – nový spoj; znam.: “+” Senica, AS 18:25 hod – 19:25 hod Zavar, PSA; (+50km v nedeľu)
Spoj č. 25 – nový spoj; znam.: “+”Zavar, PSA 19:35 hod – 20:40 hod Senica, AS; (+50km v nedeľu)

Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy
zostávajú nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.