Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy zostávajú  nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Uzávierka Rázusovej ulice v Piešťanoch

Z dôvodu konania kultúrneho podujatia CityFest bude od 26.5.2016 17:00 hod. do 29.5.2016 20:00 hod. uzávierka ulice Rázusová. Počas uzávierky nebude obsluhovaná zastávka Kolonáda na linkách MHD 4,18,14,18 a zastávka Kino na linkách MHD 8,20. Obchádzková trasa bude vedená cez ulicu Radlinského s možnosťou využitia zastávky Teplická ulica, Vojenský kúpeľný ústav.

 

UZÁVIERKA ŽEL.PRIECESTIA ŠELPICE

Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia v obci Šelpice na ceste III/1278 bude od 27.5.2016 do 30.5.2016 dočasne zrušená zastávka prímestskej dopravy Šelpice,pož.zbrojnica. Autobusy, ktoré prechádzajú obcou Bohdanovce n/T na linkách 207415 a 207421 budú premávať po obchádzkovej trase, zastavovať na zastávke Šelpice,hostinec a otáčať sa v obci Bohdanovce n/T.

 

 

Zoznam zmien CP s platnosťou od 16.5.2016

Linka 204404 - Spoj č. 35 – posun odchodu spoju zo zač. zast. z 14:50 hod na 14:55 hod; -5 min jazd. doby, úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. bez zmeny

Linka 204419 - Spoj č. 4 – posun odchodu spoju zo zač. zast. z 05:10 hod na 05:05 hod; +5 min jazd. doby, úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. bez zmeny

Linka 204421 - Na všetkých spojoch smerom z Nitry = zrušený čas. údaj na zast. Hlohovec, Kaufland a zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Farmapavilón

Linka 204424 - Na všetkých spojoch zrušený čas. údaj na zast. Zbehy, Ťapušík. Spoje nebudú cez uvedenú zast. prechádzať = zmena trasy 

 

 

DOČASNÉ ZRUŠENIE ZASTÁVKY Trstínska,Cukrová

Z dôvodu rozkopávky bude od 16.5.2016 do 6.6.2016 dočasne zrušená zastávka MHD Trnava - Trstínska,Cukrová len v smere Nemečanka na linke č.16.

 

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.