Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy zostávajú  nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

OZNAM PRE CESTUJÚCICH - MHD Trnava

Z dôvodu konania sa futbalového stretnutia medzi mužstvami FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava na futbalovom štadióne Antona Malatinského v Trnave, bude dňa 27.08.2016 (sobota) v čase od 16.00 hod. do cca 22.00 hod. uzatvorená Kollárova ulica. Zastávka prímestskej dopravy a MHD (linky 3,4,16) Kollárova nebude v uvedenom čase obsluhovaná. Taktiež nebude obsluhovaná zastávka MHD linky 16 Sladovnícka.

V prípade nepricestovania fanúšikov, resp. menšieho počtu fanúšikov ŠK Slovan BA môže byť po zhodnotení situácie uzávierka zo strany Polície zrušená.

 

Zmena CP s platnosťou od 1.9.2016

Linka 205408

Spoj č. 13 - presmerovanie spoja do Častkova cez Rohov,rázc. Spoj bude končiť na zast. Častkov, ZŠ; nebude zastavovať na zastávke Častkov, dolný koniec a Častkov, OcÚ. Súčasne bude spoj pripojený k spoju č.12, ktorý bude zo zastávky Častkov,ZŠ vychádzať a bude stáť na zastávke Častkov, dolný koniec.

Spoj č. 27- presmerovanie spoja do Častkova cez Rohov, rázc. Spoj bude zastavovať na zastávke Rohov, rázc.,bude končiť na zastávke Častkov, ZŠ; nebude zastavovať na zastávke Častkov, dolný koniec a Častkov, OcÚ. Súčasne bude spoj pripojený k spoju č. 28, ktorý bude zo zastávky Častkov, ZŠ vychádzať a bude zastavovať na zastávke Častkov, dolný koniec.

Spoj č. 12 - spoj bude vychádzať o 7:20 hod zo zastávky Častkov, ZŠ, namiesto zo zastávky Častkov, OcÚ. Je pokračovaním spoja č. 13; spoj nebude zachádzať na zast. Častkov, OcÚ.

Spoj č. 28 - spoj bude vychádzať o 14:25 hod zo zastávky Častkov, ZŠ, namiesto zo zastávky Častkov, OcÚ. Je pokračovaním spoja č. 27; spoj nebude zachádzať na zastávku Častkov, OcÚ, bude stáť na zastávke Častkov, dolný koniec.

 

Linka 207421

Spoj č. 6 – posun spoja z 12:25 hod na 12:20 hod. Úprava čas. polôh na zastávkach od

Senica, AS po Jablonica, Trnavská ul. Ostatné časové polohy až po Zavar, Logistický park ostávajú nezmenené.

 

Zoznam zmien CP s platnosťou od 18.7.2016

Linka 204424   (cestovný poriadok od 18.7.2016)

Spoj č. 13 – nad spoj doplnená pozn.: “na zast. Zbehy, mlyn čaká príchod spoju č. 28/403406 z H.Obdokoviec v sobotu a v nedeľu”

Spoj č. 16 – nad spoj doplnená pozn.: “na zast. Zbehy, mlyn čaká príchod spoju č. 27/403406 do H.Obdokoviec v sobotu a v nedeľu”

 

Linka 205406   (cestovný poriadok od 18.7.2016)

Spoj č. 33 – nový spoj; znam.: ”X,69”(premáva od 18.7. do 30.11.2016);
  Senica,AS 22:15 hod – Koválov. kult. dom 22:35 hod = spolufinancovanie spoločnosti SPA Smrdáky

Spoj č. 40 – nový spoj; znam.: ”X,69”(premáva od 18.7. do 30.11.2016);
  Koválov.kult. dom 21:10 hod – Senica,AS 21:30 hod = spolufinancovanie spoločnosti SPA Smrdáky

 

Nové spoje na linke 13 MHD Trnava

Od 1.7.2016 sú na linke 13 MHD Trnava pridané nové spoje v úseku Družba – Kamenný mlyn a späť počas letných prázdnin. Jedná sa o spoje s odchodmi/príchodmi:

Všetky uvedené spoje premávajú od 1.7.2016 do 2.9.2016.

 

 

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.