MHD Trnava - zrušená zastávka MHD Olympijská

Z dôvodu stavebných prác bude od 05.06.2017 (8:00)do cca 15.8.2017 zrušená zastávka MHD Olympijská pre linky 6 a 22. Autobusy budú jazdiť po obchádzkovej trase a zastavovať v oboch smeroch na náhradnej zastávke Saleziánska.

 

Zmena CP linky 204118 (MHD Piešťany) s platnostou od 5.6.2017

Na linke vložená zast. Pod Párovcami, Bodona a zapracované čas. údaje na uvedenej zastávke.

 

Trnava - zrušená zastávka T.Vansovej, Okružné nám. smer centrum

Z dôvodu stavebných prác bude od 23.05.2017 doodvolania zrušená zastávka T.Vansovej, Okružné nám. smer centrum. Pre MHD Trnava je zastávka zrušená bez náhrady. Prímestská doprava (linky 207416 a 207429) bude zastavovať v uvedenom smere na náhradnej zastávke MHD T.Vansovej, žel.prejazd.

 

Zoznam zmien CP s platnosťou od 15.5.2017.

S platnosťou od 15.5.2017 sa menia cestovné poriadky primestských liniek.

Popis zmien nájdete:  TU

Cestovné poriadky s platnosťou od 15.5.2017 nájdete: TU  (.zip)

Uzávierka cesty č. III/1126 v obci Oreské

Od 28.3.2016  do 30.6.2017 na základe uzávierky mosta v obci Oreské budú zmenené linky 205408 a 205504.

Linka 205408:  Na zastávky Oreské,hostinec; Radošovce, Vieska, Mikuš a Radošovce, Vieska, kult.dom nebudú zachádzať počas uzávierky nasledovné spoje: 3,43,21,23,31,29,35,39,6,20,44 a 38. Spoje budú súčasne zastavovať na zastávke Radošovce, kult.dom.

Cez Oreské budú po obchádzke aj naďalej premávať spoje č. 7,9, 33, 30 a 42. Spoje budú zastavovať na zastávke oboma smermi len na strane pri hostinci ( nie z opačnej strany.)Súčasne budú počas obchádzky posunuté nasledovné spoje:

Spoj č. 7 – z 6.25 hod. na 6.15 hod.,
Spoj č. 9 – z 7.20 hod. na 7.10 hod.,
Spoj č. 32 – z 7.00 hod. na 6.55 hod.,
Spoj č.14 – z 7.10 hod. na 7.00 hod.,
Spoj č. 36  - z 15.30 na 15.45 hod.

Linka 205504 a 205303:  Do obce Oreské  a na zastávky Radošovce, Vieska, Mikuš a Radošovce, Vieska, kult.dom nebudú zachádzať žiadne spoje týchto liniek.