Výtvarná súťaž pre základné školy v meste Trnava, Piešťany, Senica, Hlohovec : „Autobus očami detí“

Dopravná spoločnosť ARRIVA
v spolupráci s mestami vyhlasuje výtvarnú súťaž

„Autobus očami detí“.

 

Výtvarná súťaž je aktivita spoločnosti ARRIVA v rámci Európskeho týždňa mobility 16.- 22. septembra 2016.

Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň udržateľnej mestskej mobility. Cieľom je znížiť produkciu CO2 a tuhých prachových častíc v ovzduší. Zároveň chce vyzvať širokú verejnosť k podpore inteligentnej a udržateľnej mestskej dopravy, medzi ktorú patrí aj autobusová verejná doprava. 

Pozrite si súťažné podmienky tu.