Zmena CP linky 204118 (MHD Piešťany) s platnostou od 5.6.2017

Na linke vložená zast. Pod Párovcami, Bodona a zapracované čas. údaje na uvedenej zastávke.