Zoznam zmien CP s platnosťou od 11.6.2017

204406

Spoj č. 21 a 28 – zrušený čas. údaj na zast. Bašovce; - 7 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase

 

204408

Spoj č. 7 – doplnené čas. údaje na zast. v úseku Banka,rázc. -> Moravany n.Váhom, depo

Spoj č. 13 – posun spoju z 10:50 hod na 10:55 hod

Spoj č. 23 – úprava čas. údajov po trase; zmena príchodu na koneč. zast.; - 10 min jazd. doby

Spoj č. 21 – posun spoju z 14:50 hod na 14:45 hod; doplnená pozn. nad spoj: “možnosť prestupu na zast. Modrovka, zvonica na 26/304418 do N.Mesta n.V.”

Spoj č. 27 – nad spoj doplnená pozn.: “čaká na vlak na zast. PN,AS”; posun spoju z 16:30 hod na 16:35 hod

Spoj č. 15 – úprava čas. údajov po trase; zmena príchodu na koneč. zast.; - 5 min jazd. doby

Spoj č. 25 – nad spoj doplnená pozn.: “čaká na vlak na zast. PN,AS”

Spoj č. 10 – na zast. Moravany n.Váhom, kaštieľ a Moravany n.Váhom kult.dom zrušená pozn. “len na výstup”

 

204410

Spoj č. 11 – posun spoju z 06:55 hod na 06:50 hod; zapracované čas. údaje na zast. Piešťany, Mlyny a Piešťany, ObÚ polícia (+1km)

Spoj č. 12 – oprava čas. údaju len zo zač. zast. z 13:10 hod na 13:15 hod; - 5 min jazd. doby; ostatné čas.údaje bez zmeny;

 

204412

Spoj č. 35 - nad spoj doplnená pozn.: “čaká na vlak na zast. PN,AS”

Spoj č. 44 - oprava čas. údaju len na zast. Hlohovec, Hlohova ul. a Hlohovec, AS; - 5 min jazd. doby; ostatné čas.údaje bez zmeny

 

204415

Spoj č. 27 – doplnená pozn. nad spojom: “….a čaká vlak z BA na zast. PN,AS”; úprava čas. údajov po trase; zmena odchodu zo zač. zast.; – 5 min jazd. doby

Spoj č. 45 - úprava čas. údajov po trase; zmena odchodu zo zač. zast.; – 5 min jazd. doby

Spoj č. 16 – posun spoju z 08:15 hod na 08:20 hod; úprava čas. údajov po trase; – 10 min jazd. doby

Spoj č. 46 – posun spoju z 14:06 hod na 14:10 hod; úprava čas. údajov po trase; + 5 min jazd. doby

Spoj č. 38 - posun spoju z 17:30 hod na 17:35 hod;

 

204416

Spoj č. 19 – posun spoju z 08:10 hod na 08:15 hod; úprava čas. údajov po trase; – 5 min jazd. doby

Spoj č. 43 - úprava čas. údajov po trase; – 5 min jazd. doby; zmena príchodu spoju na koneč. zast.

Spoj č. 45 - posun spoju z 16:30 hod na 16:35 hod; doplnená pozn. nad spojom: “….a čaká vlak z BA na zast. PN,AS”;

Spoj č. 30 – posun spoju z 10:55 hod na 11:00 hod; úprava čas. údajov po trase; – 9 min jazd. doby

 

204418

Spoj č. 26 – posun spoju z 14:25 hod na 14:40 hod

Spoj č. 46 – úprava čas. údajov po trase; -7 min jazd.doby, zmena odchodu zo zač. zast.

 

204426

Spoj č. 3 – zrušená pozn. nad spojom “možnosť prestupu na zast. Modrovka, zvonica na 26/304418 do N.Mesta n.V.” (pozn.presunutá pod sp.21/204408); posun spoju z 14:45 hod na 15:20 hod

Spoj č. 6 - posun spoju z 15:17 hod na 15:45 hod

 

207408

Spoj č. 51 – posun spoju z 17:20 hod na 17:25 hod

 

207409

Spoj č. 17, 7, 4, 18 – zmena trasy spojov; zapracovaný čas. údaj na zast. Radošovce, obec; zrušený čas. údaj na zast. J.Bohunice, Paderovce, stred; (-1 km)

 

207411

Spoj č. 3 – posun spoju z 06:30 hod na 06:26 hod

Spoj č. 10 – zapracovaný čas. údaj na zast. Trnava, Dohnányho a +2 min jazd. doby, zmena odchodu zo zač. zast. z 06:40 hod na 06:38 hod; uprava čas. udajov po trase;  

 

207424

Spoj č. 43 – nad spojom zrušená pozn.. “čaká vlak max. 5 min.”

 

207426

Spoj č. 25 – oprava textu pozn. nad spojom “pokačuje na 36/207415 do Trstína a Trnavy”

Spoj č. 4 – zrušené čas. údaje na zast. Trnava, Hospodárska ul., čerp.st.