Zmeny CP s platnosťou od 1.9.2018

205410

Spoje č. 3, 7, 9, 11, 25 – zmena trasy cez obec Kuchyňa a Pernek = navýšenie o 11km/spoj;

+ 10 min jazd. doby, zmena príchodu spoju na zast. Malacky, pomník padlým

a Malacky, žel.st.;

 

Spoje č. 6, 12, 14, 18, 16 – zmena trasy cez obec Pernek a Kuchyňa = navýšenie o 11km/spoj;

                 + 5 min jazd. doby; zmena odchodu spoju zo zač. zast. Malacky, žel.st. a Malacky,

                 Sasinkova ul.; spoje v úseku od Rohožníka po koneč. zast. zostávajú bez zmeny.

 

Na všetkých uvedených spojoch zrušené čas. údaje na nasledovných zastávkach:

-        Rohoznik, pri moste

-        Rohoznik, hajovna

-        Malacky, polesie

-        Malacky, les.hosp.

-        Malacky, nemocnica

-        Malacky, stadion

 

205422

Spoje č. 2,18 – zapracovaný čas. údaj na zast. Lakšárska Nová Ves, OcÚ; + 5 min jazd. doby,

     úprava čas. údajov po trase; zmena príchodu spoju na koneč. zast.