zmena CP linky 207406 od 7.1.2019

S platnosťou od 7.1.2019 sa mení CP linky 207406 nasledovne:

Spoj č. 7 = posun spoju z 05:55 hod na 05:30 hod a zapracované čas. údaje na zast. v úseku J.Bohunice A1 ->J.Bohunice V2 a späť; príchod na koneč.zast. Trnava,AS bez zmeny o 06:35 hod


Spoj č. 40 - zapracované čas. údaje na zast. v úseku J.Bohunice A1 ->J.Bohunice V2 a späť; posun spoju v úseku od zast. J.Bohunice,nám. – Trnava, AS; zmena príchodu na koneč.zast. Trnava,AS z 17:40 hod na 18:00 hod;