MHD Trnava

cestovné poriadky platné od 10.12.2017 do 16.09.2018

000001 Strojárenská, SACHS – Linčianska – Hospodárska – Kopánka, Nám.SUT/ Letisko – Veľký Dvor
000002 Linčianska-Gorského - Hospodárska-Kamenný mlyn
000003
Prednádražie,G.Dusíka-Družba-Saleziánska-Kopánka
000004

Strojárenská,SACHS-Linčianska-Družba-Kopánka

000005 Botanická,Jednota-Hospodárska-Bulharská-Linčianska-Strojárenská,BOGE
000006 Sibírska-Hospodárska-Prednádražie,G.Dusíka
000012 Linčianska-Stromová-Hlboká-Kopánka Nám.SUT
000013

TESCO-Družba-Biely Kostol

000014

Modranka-Hospodárska-Zelený kríčok -Starohájska-Družba-TESCO - Viktoríniho nám.

000016  Nemečanka-Botanická - Hospodárska-Vozovka- OC OBI
000021 Modranka-Hospodárska-Prednádražie-Špačinská-Sibírska
000022 Linčianska-Študentská-Sibírska-Družba-Vozovka
000023 Sibírska-Prednádražie-Hospodárska-Vozovka
   
  Grafická schéma MHD Trnava (bez liniek 21,22,23)
  Grafická schéma MHD Trnava liniek 21,22,23

 

cestovné poriadky platné od 17.09.2018

000001 Strojárenská, SACHS – Linčianska – Hospodárska – Kopánka, Nám.SUT/ Letisko – Veľký Dvor
000002 Linčianska-Gorského - Hospodárska-Kamenný mlyn
000003
Prednádražie,G.Dusíka-Družba-Saleziánska-Kopánka
000004

Strojárenská,SACHS-Linčianska-Družba-Kopánka

000005 Botanická,Jednota-Hospodárska-Bulharská-Linčianska-Strojárenská,BOGE
000006 Sibírska-Hospodárska-Prednádražie,G.Dusíka
000012 Linčianska-Stromová-Hlboká-Kopánka Nám.SUT
000013

TESCO-Družba-Biely Kostol

000014

Modranka-Hospodárska-Zelený kríčok -Starohájska-Družba-TESCO - Viktoríniho nám.

000016  Nemečanka-Botanická - Hospodárska-Vozovka- OC OBI
000021 Modranka-Hospodárska-Prednádražie-Špačinská-Sibírska
000022 Linčianska-Študentská-Sibírska-Družba-Vozovka
000023 Sibírska-Prednádražie-Hospodárska-Vozovka
   
  Grafická schéma MHD Trnava (bez liniek 21,22,23)
  Grafická schéma MHD Trnava liniek 21,22,23